top of page

Europese Commissie doet een nieuwe aanbeveling voor verminderd gebruik van PVC

Bijgewerkt op: 8 sep. 2022Kernboodschappen & aanbevelingen - PVC is de meest schadelijke kunststoftype voor het milieu en veiliger alternatieven zijn reeds beschikbaar voor vrijwel alle toepassingen van PVC. - De beschikbare methoden voor het beheer van PVC-afval zijn niet toereikend om gelijke tred te houden met de huidige en niet-duurzame productie en verwijdering van PVC. - Het elimineren van PVC-producten is de beste optie voor afvalbeheer voor zowel het milieu en de volksgezondheid. - Het zoveel mogelijk elimineren van PVC is noodzakelijk om te voldoen aan de ambities van het EU-nul-vervuilingsplan en niet-giftige milieu


Conclusies Sinds de jaren negentig is er vooruitgang geboekt bij het aanpakken van enkele van de specifieke milieu- en gezondheidsrisico's in verband met de productie, het gebruik, het hergebruik en de verwijdering van PVC en verwijdering, en alle huidige gegevens wijzen erop dat alle gebruik van PVC problematisch is. De informatie over PVC toont aan dat er belangrijke gezondheidsproblemen zijn op een aantal niveaus - tijdens de productie, tijdens het gebruik en na het gebruik. De meerderheid van de belangrijkste componenten die bij de productie van PVC worden gebruikt, zijn algemeen bekend om hun toxiciteit en dit is een inherent kenmerk van PVC. Daarom is het voornaamste probleem met PVC de mate waarin het wordt gebruikt hoe meer PVC, in volume wordt gebruikt, hoe meer schade dat oplevert. Ook dit plaatst een groot belang aan de manier waarop alle verschillende sectoren handelen om dit materiaal te gebruiken of te vermijden. Het geheel van problemen die in verband met PVC aan het licht zijn gekomen, vormt een overtuigend argument voor een oproep tot volledige uitbanning van het gebruik van dit materiaal in duurzame toepassingen. Er kan worden gesteld dat de eliminatie van PVC uit toepassingen in direct contact met de mens, voedsel en medische voedertoepassingen, kinderspeelgoed en voedsel-verpakking prioriteit moeten krijgen. Gezien de relevantie van de gebruikte volumes is dit echter een gebied waarop de bouwindustrie echt leiderschap kan tonen en kan helpen om het totale gebruik van giftige PVC-componenten te helpen verminderen. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld verzetten zich tegen het fundamentele idee dat PVC als duurzaam kan worden als duurzaam kan worden bestempeld en zien deze benadering als "greenwashing en juni 2021 Pagina 29 van 33 en misleidend".148 PVC is het meest milieubelastend en het minst recycleerbaar van alle kunst-stoffen. Duurzame productie en gebruik van PVC is gewoon niet mogelijk.


Aanbevelingen

Het geheel van kwesties die met betrekking tot PVC aan het licht zijn gekomen, vormt een overtuigend argument voor een oproep tot volledige afschaffing van het gebruik van dit materiaal, en wij doen een beroep op de Europese beleidsmakers om een strategie te ontwikkelen voor de geleidelijke afschaffing van PVC in Europa.

Europese Commissie beveelt aan dat een dergelijke strategie de volgende stappen omvat:


1. Vervanging van PVC in toepassingen die een risico vormen voor de menselijke gezondheid via directe blootstelling (zoals medische apparatuur, toepassingen voor voedsel, voedsel verpakkingen, diervoeder en kinderspeelgoed) tegen 2025. 2. Vervanging van PVC in toepassingen die een risico voor de menselijke gezondheid inhouden door blootstelling binnenshuis (zoals vloerbekleding, meubilering, meubilair) tegen 2030. 3. Vervanging van PVC in toepassingen die voornamelijk een risico voor het milieu inhouden tijdens hun productie en verwijdering (zoals toepassingen in de bouw, auto's en vervoer, sport) alsook tijdens extreme gebeurtenissen zoals zoals branden (die in sommige delen van Europa frequenter voorkomen als gevolg van de klimaatverandering klimaatverandering), tegen 2040.Bron en link naar het volledige verslag op de officiële website van de Europese Unie: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9e7684a-906b-11ec-b4e4-01aa75ed71a1

2021-06-23-PVC-briefing-FINAL
.pdf
Download PDF • 445KB

69 weergaven

Comments


bottom of page